Blåbæk

 
 

Børglum

 
 

Perse

 
 

Østerklit Stokmølle

 
 

Kaleko Mølle

 
 

Nørholm Vandmølle

Åbent på 100 møller

Dansk Mølledag holdes altid den tredie søndag i juni måned - i 2018 søndag den 17. juni
Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.

Åbning på Sønderho Mølle

Dansk Mølledag 2018 åbnes officielt på Sønderho Mølle på Fanø. ,
 
Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk